Imeachtaí Náisiúnta

Tús Bhliain na Gaeilge ar Oíche Chinn Bhliana

Dáta:                        31 Nollaig 2012 – 1 Eanáir 2013

Am:                           9:00in – 12:00rn

Ionad:                      Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Cur Síos:                

Cuirfear tús spleodrach le Bliain na Gaeilge i nDaingean Uí Chúis ar 31 Nollaig 2012 agus ar aghaidh go 1 Eanáir 2013!

Beidh ceoltóirí agus aíonna mór le rá ag taispeántas thinte ealaíne ar cheann an ché ó 9.00in ar aghaidh ar Oíche Chinn Bhliana agus fáilte roimh theaghlaigh, óg agus aosta ar an ócáid cheiliúrtha!

Mar chlabhsúr mór na hoíche, canfar leagan Gaeilge de Auld Lang Syne.

Níos mó eolais go luath!

 

Seachtain na Gaeilge

Dáta:                        4 – 17 Márta 2013

Ionad:                      Ar fud na hÉireann agus an domhain

Cur Síos:              

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge a reáchtáiltear i mí an Mhárta gach bliain agus a chuireann úsáid na Gaeilge agus an cultúr Gaelach chun cinn in Éirinn agus thar lear. Bhunaigh Conradh na Gaeilge an fhéile sa bhliain 1902. Tá an fhéile tar éis neart fuinnimh a bhailiú le blianta beaga anuas, agus tá sí anois ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a reáchtáiltear in Éirinn gach bliain, agus in go leor tíortha eile.

 Tugann an fhéile deis go gach uile dhuine spraoi a bheith acu leis an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal araon. Déanann eagraíochtaí, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt agus chultúrtha a n-imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge a chlárú leis an oifig agus beidh féile na bliana seo chugainn ó 4 – 17 March 2013 mar chuid den cheiliúradh Bliain na Gaeilge agus Tóstal Éireann 2013. www.snag.ie

 

Ceiliúradh Cainte

Dáta:                        Dé Céadaoin, 17 Aibreán 2013

Am:                           An lá ar fad

Ionad:                      Ar fud na hÉireann agus an domhain

Cur Síos:

Táimid ag iarraidh go dtabharfaidh daoine, go háirithe daltaí scoile, faoi dhúshlán chun labhairt as Gaeilge amháin do lá iomlán ar son carthanachta! Déanfaidh siad é seo ar feadh 12 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile!

 

Cén fáth gur chóir páirt a ghlacadh:

  • Is féidir a lán airgid a bhailiú do charthanacht!
  • Faigheann tú pacáiste tacaíochta den scoth, t-léine agus áiseanna ar nós Fiche Frása chun cabhrú leat tabhairt faoin dúshlán.
  • Níl aon chleachtadh Gaeilge níos fearr ná í a labhairt ar feadh 12 uair a’ chloig! Go háirithe má tá tú ag staidéar i gcomhair scrúdú Gaeilge go luath!
  • Ní gá a bheith líofa chun páirt a ghlacadh mar tabharfar frásaí duit chun cabhrú leat; agus má tá tú líofa is féidir leat páirt a ghlacadh trí dhaoine mórthimpeall ort a mhealladh chun cainte don lá ar fad.
  • Is deis í do d’ionad oibre / scoil / ceantar páirt a ghlacadh i bhfeachtas náisiúnta
  • Is deis í an Ghaeilge a labhairt lasmuigh den rang Gaeilge – beidh ionadh ort an méid Gaeilge atá ag daoine mórthimpeall ort!
  • Is maith an rud i gcónaí tabhairt faoi dhúshlán nua!
  • Mar sin, tabhair faoin dúshlán seo & bígí linn ar 17 Aibreán!

 

Picnic Samhraidh Comhluadar

 

Dáta:                        Lúnasa 2013

Am:                           An lá ar fad

Ionad:                      Ar fud na hÉireann agus an domhain

Cur Síos:         

Tá súil ag Comhluadar go mbeidh picnic ag grúpaí do theaghlaigh ar fud na tíre ar an dáta seo.

Déan teagmháil linn má tá suim agat picnic a eagrú i do cheantar do theaglaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge!

Lá mór teaghlaigh le Spóirt, Spraoi, Sólaistí agus Dea-Aimsir (tá súil againn!!)

Paca-Picnic speisialta le scaipeadh ar gach grúpa!

Bí i dteagmháil le Nicole má ta suim agat bheith linn ar an lá! imeacht@comhluadar.ie nó (01) 4789191

 


Lá Idirnáisiúnta na gCiorcal Comhrá

Dáta:                        Dé Domhnaigh, 29 Meán Fómhair 2013

Am:                           An lá ar fad

Ionad:                      Ar fud na hÉireann agus an domhain

Cur Síos:         

Beidh lá idirnáisiúnta caife á cheiliúradh ar an dáta seo agus mar chuid de sin, tá súil againn go mbeidh ciorcal comhrá ag grúpaí ar fud na tíre agus an domhain.

Déan teagmháil linn má tá suim agat ciorcal comhrá a eagrú i do cheantar do dhaoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge!

Lá mór comhrá agus cainte, is deis iontach í!

Bí i dteagmháil le Síne má ta suim agat bheith linn ar an lá! sine@cnag.ie nó +353 (0)1 4757401