Author Archive

COMHRÁ 247 – Déanta

Written by admin1. Posted in Fiséan, Leathanach Baile, Pacáiste Meán

 

CURIARRACHT DOMHANDA BAINTE AG CAINTEOIRÍ GAEILGE Ó CHALIFORNIA GO CARN TÓCHAIR AN tSEACHTAIN SEO

Comhrá Gaeilge 168 n-uair a chloig gan stad déanta ag grúpaí ar fud na cruinne!

 

Bhain cainteoirí Gaeilge ó Chalifornia go Carn Tóchair curiarracht domhanda amach tar éis dóibh seachtain iomlán a chaitheamh ag caint gan stad mar chuid den togra Comhrá 24/7 ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013!

 

Mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2013 – d’éirigh le Comhrá 24/7 Gaeilgeoirí ó Scoil Sydney na hAstráile a nascadh le Comhairle Contae Chiarraí, Ionad Ealaíon Ceiltí California le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Sheffield Sasana le Stáisiún Pobail Bhaile Átha Luain, Ollscoil Bhéising na Síne le Gaelphobal Cheantar an tSrath Báin i dTír Eoghain, Glaschú le Coláiste an Gharda Síochána i dTiobraid Árann, lucht Líofa i Stormont le Comhchoiste Oireachtais i dTeach Laighean – comhrá Gaeilge gan stad thar 168 n-uair a’chloig.

 

Thosaigh an comhrá leanúnach Gaeilge is faide riamh ag Cluichí Ceannais Pheil na mBan i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath ar 1.30in Dé Domhnaigh, 29 Meán Fómhair 2013, agus is trí chóras ar-líne Google Hangouts gur lean Comhrá 24/7 ag dul ó ghrúpa Gaeilge go grúpa Gaeilge ar fud na cruinne gan stad ar feadh na seachtaine sular chríochnaigh sé mar chuid den fhéile Cearta & Ceiliúradh i mBéal Feirste ar 2.00in, Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair 2013.

 

Bhí an comhrá idirghníomhach á chraoladh beo ar-líne ar www.gaeilge2013.ie/comhra247 ar fud na cruinne ar feadh na seachtaine agus ghlac nach mór 90 grúpa* páirt sa churiarracht domhanda seo. Glac idir scoileanna Gaeilge agus Béarla, ghrúpaí pobail, thithe an rialtais thuaidh agus theas, leabharlanna, institiúidí tríú leibhéal, ionaid ealaíon, stáisiúin teilifíse, raidió ar nós RTÉ Raidió na Gaeltachta, BBC Uladh agus go leor grúpaí eile páirt i gComhrá 24/7.

 

Gabhann gach duine i gConradh na Gaeilge agus i mBliain na Gaeilge trí chéile buíochas ollmhór leis na grúpaí ar fad a ghlac páirt sa churiarracht éachtach seo, agus tá súil againn gur spreag Comhrá 24/7 pobal uile na cruinne chun cainte i nGaeilge, ní hamháin don tseachtain speisialta seo, ach sa saol mór amach anseo!

COMHRÁ 24/7

Written by admin1. Posted in Pacáiste Meán, Preasráitis

Ó BHÉISING GO BÉAL FEIRSTE LE COMHRÁ 24/7 GAN STAD, AN CHURIARRACHT GHAEILGE IS FAIDE AR DOMHAN!

 

Beidh Gaeilgeoirí ó cheithre airde na hÉireann á nascadh le lucht labhartha na teanga in áiteanna chomh fada i gcéin le Béising na Síne, Sydney na hAstráile, California sna Stáit Aontaithe, Glaschú san Alban agus Sheffield i Sasana mar chuid den churiarracht domhanda Comhrá 24/7, an comhrá leanúnach Gaeilge is faide riamh atá á reáchtáil ar fud na cruinne ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013!

 

Buíochas le TG4, le Cumann Pheil na mBan agus le Coiste Gaeilge an Chumainn Lúthchleas Gael, seolfar an churiarracht domhanda Comhrá 24/7 ag Cluichí Ceannais Pheil na mBan i bPáirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ar 1.30in an Domhnach bheag seo, 29 Meán Fómhair 2013.

 

Arsa Julian de Spáinn, Comheagraí na curiarrachta Comhrá 24/7: “Táimid ag súil le héacht a bhaint amach don Ghaeilge leis an gComhrá 24/7 an tseachtain seo chugainn – níor tharla a leithéid den chomhrá idirghníomhach ar-líne ar fud na cruinne gan stad ar feadh seachtaine riamh roimhe seo, agus spreagfaidh Comhrá 24/7 labhairt na Gaeilge ó Ghlaschú go Gaoth Dobhair, ó Bhéal an Mhuirthead go Béising, ‘s ó California go Carn Tóchair do Bhliain na Gaeilge!”

 

Agus is éachtach an obair í – craolfar Comhrá 24/7 beo ar-líne ar feadh na seachtaine ar www.gaeilge2013.ie/comhra247, agus tá breis agus 60 grúpa Gaeilge cláraithe le freagracht d’uaireanta cloig éagsúla don chomhrá Gaeilge is faide ar domhan riamh. Tá an Ghaeilge á spreagadh ag Comhrá 24/7 sna pobail áitiúla faoin tuath agus sna cathracha, sa bhaile agus thar sáile, sna scoileanna, sna clubanna spóirt, sna clubanna oíche agus sna tithe rialtais fiú!

 

Beidh idir Ghardaí Síochána agus pholaiteoirí thuaidh agus theas ag glacadh páirte sa churiarracht domhanda an tseachtain seo chugainn, áit a bheidh ócáid ar leith á reáchtáil ag Líofa le daltaí scoile agus leis an Aire Ealaíon, Cultúir agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín CTR, i Stormont Dé Luain (30 Meán Fómhair 2013), agus cur i láthair speisialta den Chomhchoiste um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht ar siúl trí Ghaeilge le Teachtaí Dála agus Seanadóirí i dTithe an Oireachtais Déardaoin (3 Deireadh Fómhair 2013).

 

Is iad na Cumainn Ghaelacha tríú leibhéal atá ag glacadh freagrachta as an gcraoladh istoíche ó Luan go Déardaoin, fad agus a bheidh Comhrá 24/7 á chraoladh beo ó Chlub Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath oíche Aoine agus ar an gcairtstáisiún Raidió Rí-Rá ar www.rrr.ie oíche Shathairn. Cuirfear críoch spleodrach leis an gcuriarracht domhanda Ghaeilge ag an bhféile Cearta & Ceiliúradh i mBéal Feirste i ndiaidh meánlae Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair 2013.

 

Tá gach eolas maidir le Comhrá 24/7 ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh le comhra@cnag.ie / +353 (0)1 4757401 más mian leat páirt a ghlacadh sa churiarracht speisialta seo. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language! CRÍOCH

COMHRÁ 24/7 in Stormont

Written by admin1. Posted in Uncategorized

30 September 2013

Culture Minister chats her way to world record win.

Culture Minister Carál Ní Chuilín has taken part in a world record attempt to have the longest Irish language conversation ever.   The record attempt Comhrá 24/7 is being organised by Conradh na Gaeilge as part of Bliain na Gaeilge and is running until the 6th of October.   One hundred and sixty eight groups are required to participate in the 24/7 conversation.

Speaking from Parliament Buildings where the Minister facilitated a conversation circle with St Dominic’s School and Cólaiste Feirste, she said: “This is an innovative way to encourage people to speak Irish and I am very happy to be part of it. 

“Here at Stormont, across Belfast, throughout Ireland and indeed across the world gaeilgoiri are taking part in this fun attempt to break the world record.   A non-stop interactive global conversation spanning a week like this has never taken place before in Irish.

“As a nation of talkers I’m sure we will do our best to be record-breakers and in the process we can all practice our Irish.  Languages will only survive if they are spoken and that is one of the reasons I established Líofa which is a campaign to get people fluent in Irish by 2015.

“I have no doubt this week- long event will be a success and no matter what your level of Irish we will all be record breakers by midnight on the 6th of October.”

COMHRÁ 24/7 i STORMONT

Written by admin1. Posted in Clúdach sna Meáin

30 September 2013

Culture Minister chats her way to world record win.

Culture Minister Carál Ní Chuilín has taken part in a world record attempt to have the longest Irish language conversation ever.   The record attempt Comhrá 24/7 is being organised by Conradh na Gaeilge as part of Bliain na Gaeilge and is running until the 6th of October.   One hundred and sixty eight groups are required to participate in the 24/7 conversation.

Speaking from Parliament Buildings where the Minister facilitated a conversation circle with St Dominic’s School and Cólaiste Feirste, she said: “This is an innovative way to encourage people to speak Irish and I am very happy to be part of it. 

“Here at Stormont, across Belfast, throughout Ireland and indeed across the world gaeilgoiri are taking part in this fun attempt to break the world record.   A non-stop interactive global conversation spanning a week like this has never taken place before in Irish.

“As a nation of talkers I’m sure we will do our best to be record-breakers and in the process we can all practice our Irish.  Languages will only survive if they are spoken and that is one of the reasons I established Líofa which is a campaign to get people fluent in Irish by 2015.

“I have no doubt this week- long event will be a success and no matter what your level of Irish we will all be record breakers by midnight on the 6th of October.”

CLG – Ciarán Kilkenny

Written by admin1. Posted in Fiséan, Leathanach Baile

An Cumann Lúthchleas Gael ag tacú leis an mbliain…

 

Tá ríméad ar Choiste na Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil roinnt de na peileadóirí agus de na hiománaithe is aitheanta atá sa Chumann sásta a bheith páirteach i bhfeachtas a léireoidh an dlúthbhaint atá ag an eagraíocht leis an nGaeilge agus in iarracht tuilleadh daoine a spreagadh chun pé méid den teanga atá acu a labhairt.