Author Archive

CLG – Marc Ó Sé

Written by admin1. Posted in Fiséan, Leathanach Baile

An Cumann Lúthchleas Gael ag tacú leis an mbliain…

 

Tá ríméad ar Choiste na Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil roinnt de na peileadóirí agus de na hiománaithe is aitheanta atá sa Chumann sásta a bheith páirteach i bhfeachtas a léireoidh an dlúthbhaint atá ag an eagraíocht leis an nGaeilge agus in iarracht tuilleadh daoine a spreagadh chun pé méid den teanga atá acu a labhairt.

CLG – Joe Canning

Written by admin1. Posted in Fiséan, Leathanach Baile

An Cumann Lúthchleas Gael ag tacú leis an mbliain…

 

Tá ríméad ar Choiste na Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil roinnt de na peileadóirí agus de na hiománaithe is aitheanta atá sa Chumann sásta a bheith páirteach i bhfeachtas a léireoidh an dlúthbhaint atá ag an eagraíocht leis an nGaeilge agus in iarracht tuilleadh daoine a spreagadh chun pé méid den teanga atá acu a labhairt.

CLG – Neil McGee

Written by admin1. Posted in Fiséan, Leathanach Baile

An Cumann Lúthchleas Gael ag tacú leis an mbliain…

 

Tá ríméad ar Choiste na Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil roinnt de na peileadóirí agus de na hiománaithe is aitheanta atá sa Chumann sásta a bheith páirteach i bhfeachtas a léireoidh an dlúthbhaint atá ag an eagraíocht leis an nGaeilge agus in iarracht tuilleadh daoine a spreagadh chun pé méid den teanga atá acu a labhairt.

Ceatharlach: Ceiliúradh Cainte i gColáiste Leoin

Written by admin1. Posted in Clúdach sna Meáin

Ceatharlach

 

Ceiliúradh Cainte i gColáiste Leoin

 

Pic:  Ciara Céitinn agus Aoife Nic Aonghusa réidh chun cainte ar Kclr96fm

Pic: Bliain na Gaeilge 2013 logo

 

Tá 2013 ainmnithe mar Bhliain na Gaeilge. Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge 120 bliain ó shin le bunú Chonradh na Gaeilge sa bhliain 1893 agus dá bhrí sin tá ceiliúradh na teanga faoi lán seoil fud fad na tíre i mbliana. Tá na mílte deis úsáide Gaeilge ar fáil don dá mhilliún duine sa phobal a bhfuil Gaeilge ar leibhéil éagsúla acu, chomh maith le daoine a mhealladh chun an Ghaeilge a fhoghlaim ó thús.

Is féile bhliana ar son na teanga í Bliain na Gaeilge agus tá imeachtaí spraíúla éagsúla á n-eagrú chun an pobal a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid go rialta. Ceann de na tionscnaimh sin ná “Ceiliúradh Cainte i Scoileanna”. Roghnaíodh Dé Céadaoin, 17 Aibreán don tionscnamh áirithe seo agus iarradh ar scoileanna clárú don dushlán chun Gaeilge a labhairt thar 12 uair a’ chloig. B’é aidhm an tionscnaimh ná na daltaí agus pobal na scoile a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin do lá iomlán sa bhaile, ar scoil, le cairde, ag siopadóireacht, ag spraoi agus eile.

I measc na scoileanna a ghlac páirt sa Cheiliúradh Cainte bhí na daltaí i mbliain 2 agus i mbliain 4 i gColáiste Leoin Naofa, Ceatharlach. An múinteoir Gaeilge Karen Ní Riain a d’eagraigh an ceiliúradh agus a threoraigh imeachtaí an lae. Bhí na daltaí féin an-tógtha leis an smaoineamh agus thugadar faoin dúshlán go fonnmhar. Chaitheadar t-léinte leis an manadh “Labhair Gaeilge Liom Inniu” curtha ar fáil ag Conradh na Gaeilge atá ag tiomáint Bhliain na Gaeilge i gcomhar le Bliain na dTóstal.

Bhí Iníon Ní Riain thar a bheith sásta leis an lá. “Bhí ceiliúradh iontach  againn agus rinne na daltaí agus na múinteoirí iarracht an-mhór an Ghaeilge a labhairt go nádúrtha i rith an lae” arsa Karen. “Thar aon ní eile bhaineadar taitneamh as an nGaeilge agus thuigeadar gur teanga bheo í agus gur féidir í a usáid go nádúrtha lasmuigh den seomra ranga”.

Bhí am iontach ag gach éinne agus chomh maith leis an teanga a cheiliúradh sa scoil don lá d’eagraigh na daltaí bailiúchán ar mhaithe leis an eagras deonach Headstrong a dhíríonn aird ar shláinte intinne i measc daoine óga. Thug beirt mhac léinn as Bliain 2D, Ciara Céitinn agus Aoife Nic Aonghusa agus an múinteoir Karen cuairt ar Kclr chun tuairisc a thabhairt ar an  gclár Tobar an Cheantair faoi Cheiliúradh Cainte i gColáiste Leoin. Ba léir gur bhaineadar taitneamh agus tairbhe as taithí an lae agus as labhairt faoi ar an raidió. Ba léir freisin go mbeidh siad réidh chun a thuilleadh Ceiliúraidh Cainte a eagrú sa scoil roimh dheireadh Bhliain na Gaeilge 2013.

Gluais:                                                       Glossary:

athbheochan                                               revival

ceiliúradh                                                  celebration

dúshlán                                                     nádúrtha

t-léinte                                                      t-shirts

manadh                                                    slogan

eagras                                                      organisation

deonach                                                   voluntary