Author Archive

Céard gur féidir leat déanamh i 2013?

Written by admin. Posted in Leathanach Baile, Uncategorized

  • Bain úsáid as an nGaeilge le do chairde, do ghaolta, do chomhghleacaithe agus eile i 2013
  • Féach ar na himeachtaí ar fad ar ár suíomh gréasáin agus déan freastal ar chuid acu
  • Glac páirt sna comórtais – duaiseanna iontacha le baint amach
  • Déan cinneadh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge nó í a fhoghlaim in 2013 (d’fheadfaí páirt a ghlacadh san fheachtas Líofa 2015 freisin)
  • Téigh ar saoire go dtí an Ghaeltacht
  • Meall cairde thar lear le teacht go hÉirinn in 2013 le freastal ar imeachtaí de chuid Bhliain na Gaeilge agus páirt a ghlacadh i Tóstal Éireann 2013
  • Ceannaigh earraí déanta in Éirinn le cabhrú leis an timpeallacht ina bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn againn