BLIAIN NA GAEILGE 2013 Á SEOLADH

Written by admin. Posted in Nuacht, Preasráitis

Seolfar Bliain na Gaeilge 2013 i measc na nGael le linn Oireachtas na Samhna in Óstán an Mount Errigal i Leitir Ceanainn ag 1 chlog ar an Satharn, 3 Samhain 2012, an deireadh seachtaine seo.

 

Tá bliain ollmhór á heagrú in 2013 le céad fiche bliain d’athbheochan na Gaeilge á gceiliúradh ar fud na tíre seo agus thar lear an bhliain seo chugainn.  Is féile bhliana ar son na teanga í Bliain na Gaeilge, áit go mbeidh imeachtaí spraíúla éagsúla á n-eagrú ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta chun an pobal a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid go rialta.

Le cúpla mí anuas tá eagraíochtaí Gaeilge éagsúla, grúpaí pobail agus grúpaí cultúir eile ag bualadh le chéile gach mí ag obair ar an tionscadal seo. Beidh féilire d’imeachtaí á n-eagrú in 2013 leis an nGaeilge a spreagadh, a neartú agus a chur chun cinn i measc an phobail ar bhonn uile-Éireann, agus buaicphointí a bheith mar chuid lárnach den fhéilire seo.

 

Tabharfaidh sé seo ardán náisiúnta do ghrúpaí áitiúla i ngach áit sa tír agus thar lear chun iad a spreagadh le príomhpháirt a imirt i mBliain na Gaeilge agus beidh deis ag na rialtais, na gníomhairí stáit a bhaineann na húdaráis áitiúla, na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta, scoileanna, cumainn óige, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, TG4, RTÉ, Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) agus eile a bheith mar phríomhgheallsealbhóirí Bhliain na Gaeilge 2013.

 

Beidh The Gathering Ireland nó Tóstal Éireann 2013 ar siúl an bhliain seo chugainn chomh maith, agus tá súil nascadh leo siúd chun neart imeachtaí Gaelacha a eagrú i rith na bliana, chun nasc níos láidre a chruthú idir muintir na tíre seo agus ár gcultúr láidir agus ár dteanga dhúchais.

 

Beidh sraith de thóstail idirnáisiúnta agus d’imeachtaí áitiúla i dteannta féilte, ceolchoirmeacha, imeachtaí spóirt, ceol, drámaíocht, litríocht agus damhsa ar bun ar son na Gaeilge ar fud na tíre i gcaitheamh 2013. Tá suíomh nua ar  www.gaeilge2013.ie le gach eolas faoi Bhliain na Gaeilge air ag teacht go luath, agus déanfar an togra teanga a sheoladh go náisiúnta i measc an phobail Dé Domhnaigh, 25 Samhain 2012.

 

Is suíomh nua ildaite a bheidh i gceist le suíomh Bhliain na Gaeilge, le neart eolais ar imeachtaí Gaelacha agus Gaeilge a bheith ar siúl ar fud na cruinne le linn an cheiliúrtha in 2013.  Beidh an liosta ollmhór seo d’imeachtaí in áiteanna ina bhfuil Gaeltacht nó Cumainn Ghaelacha bunaithe agus a ndéanann na Gaeil freastal orthu, ar fáil ag www.gaeilge2013.ie amach anseo. Beidh daoine i gCeanada, sna Stáit Aontaithe agus ar fud na hEorpa, san Áis agus san Astráil ábalta a fháil amach céard go díreach atá á reáchtáil ina gceantar féin leis an áis iontach nua seo.

 

Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais maidir le Bliain na Gaeilge 2013 ar www.facebook.com/gaeilge2013 nó ar Twitter @gaeilge2013.

 

TUILLEADH EOLAIS:

 

Julian de Spáinn,

Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

julian@cnag.ie

+353 (0)86 8142757 / +353 (0)1 4757401