Timeline (Irish language 1893 – 2013)

1893

Tús le hathbheochan na Gaeilge agus bunú Conradh na Gaeilge
Níos mó

1895

Scaipeann an athbheochan thar lear leis an gcéad chraobh de chuid an Chonartha bunaithe taobh amuigh d'Éireann i nGlaschú
Níos mó

1897

Cuirtear tús le Oireachtas na Gaeilge
Níos mó

1898

Fáinne an Lae foilsithe don chéad uair & cead "Mac" a úsáid tar éis rúin a chur tríd i bParlaimint Westminister
Níos mó

1899

Tosaíonn Tomás Ó Concheanainn, an chead Timire, ag obair & an Claidheamh Soluis foilisthe don chéad uair
Níos mó

1902

20,000 ag siúl i mBaile Átha Cliath & ag cur tús le Seachtain na Gaeilge don chéad uair
Níos mó

1903

Pádraig Mac Piarais ceaptha mar eagarthóir ar an gClaidheamh Soluis. Dubhghlás de hÍde agus Pádraig Mac Piarais i láthair ag 'Feis Chondae Mhuigh Eo i mBéal Átha hAmhnais ar 15 & 15 Aibreán.
Níos mó

1909

100,000 ag siúl ar son na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann
Níos mó

1910-1912

Tús leis na coláistí samhraidh
Níos mó

1924

An tUltach foilsithe don chéad uair
Níos mó

1926

Cuirtear tús le Comhaltas Uladh
Níos mó

1928

An Ghaeilge mar chroí-ábhar don teastas sóisearach
Níos mó

1934

An Ghaeilge mar chroí-ábhar don Ardteist
Níos mó

1937

Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í - Bunreacht na hÉireann
Níos mó

1938

Mí na Nollag – Áras na nGael oscailte i nGaillimh,
Níos mó

1943

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge bunaithe
Níos mó

1950

Ord is eagar curtha ar an nGaeilge leis an gcaighdeán oifigiúil
Níos mó

1951

Ag saothrú an Chultúir Ghaelaigh tríd an ceol" - bunú Comhaltas Ceoltóirí Éireann
Níos mó

1953

Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach darbh ainm Gael-Linn bunaithe
Níos mó

1957

Fadhbanna móra geilleagair sa Ghaeltacht & Bunaíodh Gaeltarra Éireann le tabhairt fúthu
Níos mó

1963

1963 An Ghaeilge ag éirí conspóideach arís. Síníonn 500,000 achainí leis an nGaeilge a chaomhnú
Níos mó

1966

Bogann Conradh na Gaeilge ó Chearnóg Pharnell go 6 Sráid Fhearchair
Níos mó

1971

An chéad scoil lán-Ghaeilge sa Tuaisceart "Bunscoil Phobal Feirste" ag glacadh le páistí
Níos mó

1972

Seirbhís raidió don Ghaeltacht bainte amach le tús chraoladh Raidió na Gaeltachta
Níos mó

1973

Bunú Gaelsoileanna Teo
Níos mó

1978

Bunú An Chomhchoiste Réamhscolaíochta
Níos mó

1980

Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980 le bheith freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta
Níos mó

1983

Bunscoil Cholmcille 1983 i nDoire
Níos mó

1984

Bunaíodh "Lá" an chéad pháipéar laethúil Gaeilge in Éirinn; deireadh curtha le riachtanas na Gaeilge sa stát seirbhís ó dheas
Níos mó

1986

Samhain – Club Áras na nGael oscailte i nGaillimh
Níos mó

1987

Bunaíodh Gaillimh le Gaeilge ag eascairt as an taighde "Tionchair Shoceacnamaíocha Áitiúla a bhaineann le Gaeltacht na Gaillimhe"
Níos mó

1990

Bunú an Iontaobhas Ultach
Níos mó

1991

Oscailt Cultúrlann McAdamh -Ó Fiaich i mBéal Feirste & Oscailt Meánscoil Feirste an chéad mheánscoil lán Gaeilge i dTuaisceart Éireann
Níos mó

1992

Bunú Coiste Forbartha Charn Tóchair
Níos mó

1993

Bliain gnóthach don Ghaeilge le bunú Comhluadar, Raidió na Life & An Foras Pátrúnachta
Níos mó

1994

Bunú Naíscoil an tSratha Báin, Contae Thír Eoghain. Ba é an chéad Naíscoil Lán-Ghaeilge i dTír Eoghain.
Níos mó

1996

Tar éis go leor blianta d"agóidíochta tosaíonn TG4 ag craoladh ar oíche Shamhna
Níos mó

1996

Comhaontú Aoine an Chéasta - Aitheantas don Ghaeilge ó Thuaidh & bunú POBAL
Níos mó

1999

Ar an 2 Nollag bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann
Níos mó

2000

Bunú Comhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh
Níos mó

2001

Daingniú Cairt na hEorpa - cearta do na Gaeil ó thuaidh
Níos mó

2003

Acht na dTeangacha Oifigiúla & Bunú Fhorbairt Naíonraí Teo
Níos mó

2003

Tosaíonn an sraith dhlúthdhioscanna "SNAG", ansin mar "CEOL" ó 2006-2010 agus anois mar "Rí-Rá le Hector"
Níos mó

2006

Comhaontú Chill Rímhinn agus gealltanas d"Acht Gaeilge ó Thuaidh; Ráiteas ó Rialtas na hÉireann i leith na Gaeilge;Tús le craoladh dlíthiúil Raidió Fáilte
Níos mó

2007

Aitheantas oifigiúl don Ghaeilge mar theanga oibre san Aontas Eorpach; Foghlaimíonn Des Bishop Gaeilge mar chuid den chlár teilifíse "In the name of the fada"; Tús le Raidió Rí-Rá]
Níos mó

2008

Baineann Glen Hansard úsáid as an nGaeilge ag na hOscars nuair a bhain sé gradam amach
Níos mó

2009

Craolann Raidió na Life ón bPicnic Aibhléisigh; Oscailt Chultúrlann Uí Chanáin i nDoire; Seoltar Foinse mar atá agus dáiltear é leis an Irish Independent gach Céadaoin
Níos mó

2009

Is fiú os cionn €136 milliún an Ghaeilge do gheilleagar Chathair agus Chontae na Gaillimhe go bliantúil; Tús le Ceart agus Ceiliúradh i mBéal Feirste
Níos mó

2010

Glacadh le Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 i bPoblacht na hÉireann; Gaeilge na Breataine bunaithe mar scáth-eagraiocht do ghrúpaí Gaeilge
Níos mó

2010

Seoltar www.foinse.ie 20,000 duine ag Rith ar son na Gaeilge
Níos mó

2011

Rinne an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín Líofa 2015 a sheoladh; Rinne Stephen Fry cameo ar Ros na Rún
Níos mó

2011

Baineann Banríon an Ríocht Aontaithe úsáid as an nGaeilge; Baineann Uachtarán SAM, Barak Obama, úsáid as an nGaeilge "Is féidir linn"!
Níos mó

2012

Glacadh le hAcht na Gaeltachta; Dréacht straitéis DCAL seolta; Scoil na Gaeilge ag Ollscoil Uladh i nDoire; 28,000 duine ag rith ar son na Gaeilge
Níos mó

2013

Fleadh Cheoil na hÉireann - Doire 2013
Níos mó