Is Leor Beirt (ciorcail chomhrá)

Is Leor Beirt

Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír – is leor beirt!

Tá tús curtha againn leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá faoi theideal an fheachtais Is Leor Beirt i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall na tíre. Tá sé an-éasca grúpa nua Is Leor Beirt a bhunú – níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Cuireann beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile le spéis sa teanga ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí.

Níl aon chostas nó am breise de dhíth chun páirt a ghlacadh i ngréasán Gaeilge Is Leor Beirt, ó seo am lóin nó sos caife a bheadh á ghlacadh ag daoine ar aon nós, ach beidh sé á ghlacadh acu i suíomh éagsúil anois i dteannta daoine eile sa suim sa teanga.

Tabharfaidh scéim nua an Chonartha deis labhartha Gaeilge don ghnáthphobal agus cinnteoidh go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil go poiblí in ionaid éagsúla timpeall na tíre. Ní hamháin go mbeidh pointe teagmhála á chruthú ag an scéim do dhaoine lasmuigh de phobal na Gaeilge ar an dóigh seo, ach cabhróidh Is Leor Beirt go mór le daoine ar an gcúpla focal an easpa muiníne agus an eagla roimh úsáid na Gaeilge a dhíbirt i gcomhluadar cairdiúil, neamhfhoirmeálta.

Tá grúpaí cheana féin ceangailte leis an scéim i nGaillimh, Maigh Eo, Baile Locha Riach, Inis, Baile Átha Cliath agus ar an Tulach Mór, Co. Uíbh Fháilí. Seo a leanas sonraí na n-ionad atá páirteach go dtí seo:

IONAID REATHA:

 

ARD MHACHA

Am: An chéad agus an tríú Satharn den mhí ag 11.00rn – 12.00 (Gaeilgeoirí líofa)
Áit: Caifelann agus Gríosclann Embers, 7 Sráid an Mhargaidh, Ard Mhacha
Teagmháil: Seán Ó Maoilsté +44 (0)28 37515229 / sean@cairdeteo.com

Am: An chéad agus an tríú Satharn den mhí ag 12.00 – 1.00in (foghlaimeoirí)
Áit: Caifelann agus Gríosclann Embers, 7 Sráid an Mhargaidh, Ard Mhacha
Teagmháil: Seán Ó Maoilsté +44 (0)28 37515229 / sean@cairdeteo.com

 

BAILE ÁTHA CLIATH
+353 (0)1 4757401

Am: Gach maidin Luain ag 9.00 – 10.15rn
Áit: Gaelscoil Inse Chór, An Cuarbhóthar Theas, Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8.
Teagmháil: Gearóidín Ní Eochagáin +353 (0)87 6998057

Am: Oíche Mháirt amháin in aghaidh na míosa, 14 Feabhra 2012, ag 8.00in
Áit: Clasach, Bóthar Alfie Byrne, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3.
Teagmháil: Comhaltas Ceoltóirí Éireann +353 (0)1 8363060

Am: Gach oíche Mháirt ag 8.30in
Áit: Áras Chonradh na Gaeilge, Corrán Grattan, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8.
Teagmháil: Craobh Inse Chór +353 (0)1 4535814

Áit: Teach Tabháirne Keelings, Domhnach Beathach, Co. Átha Cliath
Am: Gach oíche Mháirt ag 9.00in
Teagmháil: Liam Ó Culbáird +353 (0)86 3814422

Am: Gach Céadaoin ag 10.00 – 11.30rn
Áit: An Bhutrach (bialann an Champais, The Buttery), Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2.
Teagmháil: Aonghus Dwane, Oifigeach Gaeilge gaeloifig@tcd.ie / www.tcd.ie/gaeloifig

Am: Gach Céadaoin ag 11.00rn
Ionad: O’Briens Bagel Factory, 10 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Teagmháil: Síne Nic an Ailí +353 (0)1 4757401 / sine@cnag.ie

Am: Gach Céadaoin ag 11.00rn – 12.15in
Áit: Bistro 6 West, 90 Bóthar Thír an Iúir Thuaidh, Baile Átha Cliath 6W
Teagmháil: Billy +353 (0)87 2646484 / billydunne47@eircom.net

Am: Gach Céadaoin ag 6.30in
Áit: Leabharlann Thír an Iúir, Bóthar Theach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W
Teagmháil: Mary Chambers +353 (0)1 4901533

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 9.00in
Áit: C.L.G. Fine Ghallainn, Bóthar an Inbhir, Sord, Co. Átha Cliath.
Teagmháil: Liam Ó Culbáird +353 (0)86 3814422

Am: Gach Aoine ag 1.00 – 2.00in
Áit: Ionad Buail Isteach, Siopa Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Barra Temple, Baile Átha Cliath 2.
Teagmháil: Criostóir Ó Broin ionadbuailisteach@gmail.com / +353 (0)87 6662903

Am: An chéad Aoine den mhí ag 1.00in
Áit: Camden Court Hotel, Sráid Camden, Baile Átha Cliath 2.
Teagmháil: Siobhán Nic Gaoithín gaeilge@dit.ie

Am: Gach Satharn ag 2.00 – 4.00in
Áit: An Caifé Gaelach agus Ionad Deonach, 107 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1.
Teagmháil: Máire Ní Bheaglaoich ionadbuailisteach@gmail.com / +353 (0)87 6662903

Am: Lón Míosúil Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Áit: Bialann Institiúid na Scannán, Éire (IFI), 6 Sráid Eustace, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2.
Teagmháil: Siobhán Nic Gaoithín gaeilge@dit.ie

 

AN BHRUISÉIL

Time: An Chéadaoin deireanach den mhí ag 6.00 – 8.00in
Place: The Old Oak, Franklinstr. 26 (in aice le Schumann), An Bhruiséil, An Bheilg.
Contact: Nikola Tzonkov +32 494 435 880 / tzonkov@ireland.com

 

AN CABHÁN

Am: Gach Céadaoin ag 11.00rn
Áit: Seomra 115, Óstán Riverfront, Achadh an Iúir, Co. an Chabháin.
Teagmháil: Billy Kearns billykearns@gmail.com / +353(0) 86 8837574

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 8.00in
Áit: Óstán Fearnáin, An Cabhán, Co. an Chabháin.
Teagmháil: Glór Bhréifne padraig.ocuinneagain2@mail.dcu.ie / +353 (0)87 6401682

 

CEATHARLACH

Am: Gach Céadaoin ag 4.30in, do dhaltaí atá ag déanamh scrúduithe béil
Áit: Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach.
Teagmháil: Glór Cheatharlach +353 (0)59 9158105 / +353 (0)85 1340047 / emma@glorcheatharlach.ie

Am: An chéad Déardaoin den mhí ag 9.00in
Áit: Reddy’s, 67 Sráid na Tulaí, Ceatharlach.
Teagmháil: Glór Cheatharlach +353 (0)59 9158105 / +353 (0)85 1340047 / emma@glorcheatharlach.ie

Am: An Déardaoin deireanach den mhí ag 9.00in
Áit: Teach Dolmain, Bóthar Chill Chainnigh, Ceatharlach.
Teagmháil: Glór Cheatharlach +353 (0)59 9158105 / +353 (0)85 1340047 / emma@glorcheatharlach.ie

 

CILL DARA

Am: Gach maidin Shathairn ag 11.00rn
Áit: Bialann Alice, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara.
Teagmháil: Daithí de Faoite +353 (0)87 2249756

 

AN CLÁR
+353 (0)65 6864474

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 8.00 – 9.00in
Áit: Potter’s Hand Café, Cill Rois, Co. an Chláir.
Teagmháil: Máire Hamilton +353 (0)86 3455961

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 8.15in
Áit: An Sean Bhear, Wolfe Tones na Sionna, Sionnain, Co. an Chláir.
Teagmháil: Club na Sionna +353 (0)61 368194 / lodonnghaile@hotmail.com

Am: Gach Satharn ag 3.00 – 4.00in
Áit: Potter’s Hand Café, Cill Rois, Co. an Chláir.
Teagmháil: Máire Hamilton +353 (0)86 3455961

Am: An Mháirt deireanach den mhí (dar tús 24 Samhain 2009) ag 11.00rn
Áit: Ionaid éagsúla
Teagmháil: Breandán Mac Fhionnghaile clarasgaeilge@eircom.net / +353 (0)65 6864474

 

CORCAIGH

Am: Gach lá ag 9.00rn – 5.30in
Áit: Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh
Teagmháil: Gael-Taca Corcaigh +353 (0)21 4310841 / eolas@gael-taca.com

Am: Gach coicís, oíche Luan 16 Samhain 2009 ag 8.00in
Áit: Óstán Clarion, Cé Lapps, Corcaigh.
Teagmháil: Eilís Uí Bhriain +353 (0)87 1235203

 

AN DÚN

Am: Gach dara oíche Déardaoin ag 8.30 – 9.30in ón 21 Eanáir 2010 ar aghaidh
Áit: Thuas staighre i gClub Chumann Naomh Peadar, An Pointe, Co. an Dúin
Teagmháil: Mícheál Breathnach +44 (0)28 4175 3661 / walshspharmacy@hotmail.com

 

FEAR MANACH

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 8.30in
Áit: Blakes of the Hollow, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach.
Teagmháil: Seán Ó Fiaich ofiaich@hotmail.co.uk

 

GAILLIMH
+353 (0)91 567824

Am: Gach oíche Luain ag 8.00in
Áit: Bialann Lohans, Bóthar na Trá, Gaillimh.
Teagmháil: Patricia Lohan goodtimes@lohans.ie / +353 (0)91 522696

Am: Gach Máirt ag 10.30rn
Áit: Caifelann McCambridges, Sráid na Siopaí, Gaillimh.
Teagmháil: Áras na nGael +353 (0)91 567824 / conradh@bradan.iol.ie

Am: Gach oíche Mháirt ag 8.00in
Áit: Tigh Neachtain, Sráid na Céibhe, Gaillimh.
Teagmháil: Áras na nGael +353 (0)91 567824 / conradh@bradan.iol.ie

Am: Gach oíche Mháirt ag 9.00in
Áit: Óstán an Menlo Park, Tír Oileáin, Gaillimh.
Teagmháil: Deasún Ó Sionna +353 (0)86 2279549

Am: Gach maidin Chéadaoin ag 11.00rn
Áit: Cúl an Tí, Oifigí Ghaeilge Locha Riach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.
Teagmháil: Gaeilge Locha Riach +353 (0)91 870718

Am: Gach Domhnach ag 2.00 – 4.00in
Áit: Caife Áras Éanna, Inis Oírr, na hOileáin Árann, Co. na Gaillimhe.
Teagmháil: Bríd Ní Chualáin ccteo@eircom.net

 

GLASCHÚ

Am: Gach coicís, oíche Mháirt ag 8.00in
Áit: Molly Malones, 244 Hope Street, Glaschú G2 3PT
Teagmháil: Evin Downey cnag_glaschu@hotmail.com

 

AN IARMHÍ

Am: Gach Céadaoin ag 11.00rn – 12.30in
Áit: Áras an Mhuilinn, Jail Hill, Sráid an Mhóta, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.
Teagmháil: eolas@arasanmhuilinn.ie / +353 (0)44 9330644

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 10.00in
Áit: The Olive Bar, Bóthar Bhaile Mhathúin, Áth Luain, Co. na hIarmhí
Teagmháil: teangaire@gmail.com

 

LEARPHOLL

Am: Gach oíche Déardaoin ag 9.00in
Áit: St Michaels Irish Centre, Boundary Lane, Learpholl, L6 5JG.
Teagmháil: Tony Birtill Tony@birtill79.freeserve.co.uk

 

LEUVEN

Am: Gach Domhnach ag 7.00in
Áit: Stapleton’s, Standonckstraat 4, Leuven, An Bheilg.
Teagmháil: Nikola Tzonkov +32 494 435 880 / tzonkov@ireland.com *déan teagmháil roimh ag freastal le do thoil*

 

LIATROIM

Am: Gach maidin Shathairn ag 11.30rn – 12.30in
Áit: Teach Tabhairne Stanford, Droim Dhá Thiar, Co. Liatroma.
Teagmháil: Bríd +353 (0)86 0580034

 

LOCH GARMAN

Am: Gach oíche Mháirt ag 7.00in
Áit: Leabharlann Ros Mhic Treoin, Lána na Beairice, Ros Mhic Treoin, Co. Loch Garman.
Teagmháil: Dearbhla O’ Laighinn, +353 (0)51 421877 / newrosslib@wexfordcoco.ie

Am: Gach oíche Déardaoin ag 7.15 – 8.15in
Áit: Neville’s Old Bar, An Phríomhshráid, Fiodh Ard, Co. Loch Garman.
Teagmháil: Carol Ní Stásaigh +353 (0)87 6644314

 

LUIMNEACH

Am: Gach oíche Chéadaoin i rith an téarma ag 7.00in
Áit: Béar na Scoláirí, Aontas na Mac Léinn, Ollscoil Luimnigh, Caladh an Troigh, Luimneach.
Teagmháil: Christóir Ó Faoláin +353 (0)87 6225725 / tirgananim@gmail.com

Am: Gach coicís, oíche Déardaoin 29 Aibreán 2010 ag 8.30in
Áit: Ionaid éagsúla (féach www.gaeilluimni.ie do shonraí)
Teagmháil: Micheál Mac Oireachtaigh +353 (0)86 1637452 / geraghtymichael@hotmail.com

 

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 7.00in
Áit: Dan’s Cafe, Cairlinn, Co. Lú.
Teagmháil: +353 (0)87 2287996

Am: Gach oíche Chéadaoin ag 8.00 – 10.00in
Áit: The Bar Tender, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Co Lú.
Teagmháil: Tamara Ní Chonaill oconnelltamara@yahoo.ie / +353 (0)87 7624244

Am: Gach oíche Déardaoin ag 8.00in
Áit: Teach Tábhairne Cornamucklagh House, Corr na Muclach, Ó Méith, Co. Lú.
Teagmháil: Neville Mac Cana +353 (0)86 6003935 / +44 (0)78 5823 0313

 

MAIGH EO
+353 (0)94 9022444

Am: Gach oíche Luain ag 9.00in
Áit: Óstán an McWilliam, Clár Clainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166

Am: Gach oíche Mháirt ag 9.00in
Áit: Tigh Matt Molloy, Sráid an Droichid, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166

Am: An chéad Chéadaoin den mhí (dar tús 01 Meitheamh 2011) ag 11.00rn – 12.00in
Áit: Caifelann Tara, Ionad Siopadóireachta Chaisleán an Bharraigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166 / eolas@conradhmhaigheo.ie

Am: Gach Céadaoin ag 9.30 – 12.00in
Áit: Teach tábhairne Mc Carthy’s, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166

Am: Gach Céadaoin ag 11.00 – 12.00in
Áit: Ionad Ealaíon Linenhall, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166

Am: Gach Déardaoin ag 11.00 – 12.00in
Áit: Caife Tara, Ionad Siopadóireachta Chaisleán an Bharraigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Teagmháil: Brídín Ní Cheallaigh +353 (0)87 9781166

 

MANCHAIN

Am: Oíche Déardaoin dheireanach den mhí ag 9.00in
Áit: The Jolly Angler, Sráid Ducie, Manchain.
Teagmháil: Pat McGuinness patrickmcguinness@nasuwt.net / +44 (0)161 225 0645

 

NUA EABHRAC

Am: Uair sa mhí, 03 Meitheamh 2010 ag 8.00in
Áit: Ceol Pub, 191 Smith Street, Brooklyn, Nua Eabhrac
Teagmháil: Tadhg MacEoghain timothymckeon@yahoo.com / +1 917 6761467

 

PÁRAS

Am: Gach dara oíche Déardaoin, 26 Samhain 2009 & 10 Nollaig 2009, ag 7.30 – 11.30in
Áit: The Quiet Man, 5 rue des Haudriettes, 75003 Paris (Metro, vélib : Rambuteau, Hôtel de Ville)
Teagmháil: Ciarán Mac Guill comhraparas@hotmail.fr / +33 (0)6 828 707 10

 

PORT LÁIRGE

Am: Gach oíche Mháirt ag 7.00 – 8.30in
Áit: Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.
Teagmháil: Cabríní de Barra +353 (0)87 6532044 / cabrini01@gmail.com

Am: Gach oíche Déardaoin ag 7.00 – 8.00in
Áit: Leabharlann Thrá Mór, Sráid an Mhargaidh, Co. Phort Láirge.
Teagmháil: Leabharlann Thrá Mór +353 (0)51 381479

Am: Gach oíche Déardaoin ag 9.30 – 11.30in
Áit: Gingerman Bar, Arundel Lane, Port Láirge
Teagmháil: Séan Ó Briain seanuabriain@gmail.com / +353 (0)86 3086661 / Ciorcal Comhrá na nDéise ar Facebook

 

SLIGEACH

Am: Gach maidin Chéadaoin ag 10.30 – 11.00rn
Áit: Café Wheats, An Instiúid Teicneolaíochta, Sligeach.
Teagmháil: Eileen Curley curley.eileen@itsligo.ie

Am: Gach Aoine ag 5.30 – 7.00in
Áit: Ósta (ar chúl Barton Smiths ar bhruach na habhann), Sligeach
Teagmháil: Seosamh Mac Muirí +353 (0)87 2754402

 

TIOBRÁID ÁRANN

Am: Gach oíche Déardaoin ag 9.00 – 11.00in
Áit: Teach tábhairne Skeahan (Teach Kickham), Cearnóg na Saoirse, Durlas Éile, Co. Thiobráid Árann.
Teagmháil: Laoise Ní Cheallaigh LNiCheallaigh@stpats.ie / +353 (0)87 6187089

 

TÍR EOGHAIN

Am: An chéad Satharn den mhí ag 11.00rn
Áit: An Club Óige, Sráid Bhanc Taisce, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain
Teagmháil: Pádraig Mac Ardáil pat.mcardle@o2.co.uk

 

UÍBH FHAILÍ

Am: Gach Céadaoin ag 12.30 – 1.30in
Áit: Quigley’s, Sráid Phádraig, An Tulach Mhór. Co. Uíbh Fhailí.
Teagmháil: Barbara Tynan +353 (0)86 8157342

 

Tá caoinfháilte roimh ghrúpaí nua ceangail leis an scéim agus beidh Conradh na Gaeilge le tacú le grúpa ar bith a bunaítear in aon áit sa tír. Ní gá ach teagmháil a dhéanamh le Conradh na Gaeilge ag isleorbeirt@cnag.ie / +353 (0)1 4757401. Glac páirt sa scéim Is Leor Beirt!

TUILLEADH EOLAIS:

Peadar Mac Fhlannchadha
Timire Náisiúnta, Conradh na Gaeilge
091 567824 / 087 4188050
isleorbeirt@cnag.ie

Síne Nic an Ailí
Feidhmeannach Forbartha, Conradh na Gaeilge
01 4757401 / 087 6546673
sine@cnag.ie