Ranganna do Dhaoine Fásta

Ranganna do Dhaoine Fásta

 

Cuirtear ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ar siúl timpeall na hÉireann agus ar fud an domhain. Seo thíos liosta de roinnt ionad ina mbíonn ranganna Gaeilge á reáchtáil:

 

ÉIRE

AONTROIM

An Droichead: www.androichead.com

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich: www.culturlann.ie

Croí Éanna: www.croieanna.com

 

ARD MHACHA

Cairde Teo: www.cairdeteo.com

 

BAILE ÁTHA CLIATH

Conradh na Gaeilge: www.cnag.ie

Gaelchultúr: www.gaelchultur.com

Gael Linn: www.gael-linn.ie

 

CEATHARLACH

Glór Cheatharlach: www.glorcheatharlach.ie

 

CILL DARA

Sult na Sollán: sultnasollan@sallins4u.com

 

AN CLÁR
An Clár as Gaeilge: www.anclarasgaeilge.net

 

CORCAIGH

Gael-Taca: www.gael-taca.com

 

AN DÚN

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtair: www.conradhnagaeilgeboircheiochtar.com

Glór Uachtar Tíre: www.gloruachtartire.com

 

GAILLIMH
Áras na nGael: www.arasnangael.ie

Gaeilge Locha Riach: www.lochariach.com

 

LOCH GARMAN

Na Macallaí: www.lochgarman.ie

 

LUIMNEACH

Conradh na Gaeilge Luimnigh: cnag.ie/index.php?page=branch&action=view&branch_id=61&lang=ga

 

MAIGH EO
Conradh na Gaeilge Mhaigh Eo: www.conradhmhaigheo.ie

 

TIOBRÁID ÁRANN

Conradh na Gaeilge, an tAonach: www.cnagantaonach.ie

 

TÍR EOGHAIN

Gaelphobal Cheantar an tSrath Báin: www.gaelphobal.com

 

IDIRNÁISIÚNTA

AN ASTRÁIL

Scoil na Gaeilge Sydney: www.irishlanguageschoolsydney.org.au

 

CEANADA

Daltaí na Gaeilge: www.daltai.com

 

GLASCHÚ

Conradh na Gaeilge Ghlaschú: www.cnag-glaschu.co.uk

 

LEARPHOLL

Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin: www.stmichaelsirishcentre.org

 

LONDAIN

London Irish Centre: www.londonirishcentre.org

 

MANCHAIN

Craobh Emmet Fullen: http://billiobob.hubpages.com/hub/cnagmanc

 

STÁIT AONTAITHE MHEIRICEÁ

Daltaí na Gaeilge: www.daltai.com

 

EILE:

Bitesize Irish Gaelic http://www.bitesizeirishgaelic.com

(Clár ar-líne atá ann le Gaeilge labhartha a fhoghlaim)

 

Tá brón orainn má tá aon ghrúpa fágtha ar lár againn agus tá caoinfháilte roimh ghrúpaí nua clárú ar liosta na ranganna seo.

Ní gá ach teagmháil a dhéanamh le Bliain na Gaeilge ag eolas@gaeilge2013.ie