Cén fáth Bliain na Gaeilge?

Céard í Bliain na Gaeilge?

Táimid ag ceiliúradh na Gaeilge in 2013 ar fud an oileáin agus ag cur na mílte deiseanna úsáide Gaeilge ar fáil don dá mhilliún duine sa phobal a bhfuil Gaeilge ar leibhéil éagsúla acu, chomh maith le daoine a mhealladh leis an nGaeilge a fhoghlaim. Tá idir imeachtaí náisiúnta, imeachtaí sa phobal, comórtais agus tionscadail nua Ghaeilge le bheith ar siúl i rith na bliana.

 

Cén fáth 2013?

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge in 1893 le bunú Chonradh na Gaeilge. In 2013 beimid ag tabhairt aitheantais don dul chun cinn ar fad atá déanta le 120 bliain anuas ag na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta, na scoileanna agus grúpaí eile ó shin i leith leis an nGaeilge a chaomhnú, a bhuanú agus a chur chun cinn.

 

Cé atá páirteach?

Tá ionadaithe ó bhreis is 100 eagraíocht (idir eagraíochtaí Gaeilge, Gaeltachta, cultúrtha, mac léinn agus eile) ar ghrúpa oibre ag eagrú clár na bliana. Ní amháin sin ach beidh na céadta grúpa eile ag reáchtáil imeachtaí in 2013.

 

Céard gur féidir leat déanamh i 2013?

* Bain úsáid as an nGaeilge le do chairde, do ghaolta, do chomhghleacaithe agus eile i 2013

* Féach ar na himeachtaí ar fad ar ár suíomh gréasáin agus déan freastal ar chuid acu

* Glac páirt sna comórtais – duaiseanna iontacha le baint amach

* Déan cinneadh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge nó í a fhoghlaim in 2013 (d’fheadfaí páirt a ghlacadh san fheachtas Líofa 2015 freisin)

* Téigh ar saoire go dtí an Ghaeltacht

* Meall cairde thar lear le teacht go hÉirinn in 2013 le freastal ar imeachtaí de chuid Bhliain na Gaeilge agus páirt a ghlacadh i Tóstal Éireann 2013

* Ceannaigh earraí déanta in Éirinn le cabhrú leis an timpeallacht ina bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn againn (níos mó eolais ó Croí Bhia na hÉireann)

 

Cuir ríomhphost chuig eolas@gaeilge2013.ie le haghaidh níos mó eolais