Urraí & Páirtnéirí eile

URRAÍ NA BLIANA

 

Foras na Gaeilge

Táimid an-bhuíoch de Fhoras na Gaeilge as an bpríomhurraíocht a chur ar fáil do Bhliain na Gaeilge. Is é Foras na Gaeilge an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta bunaíodh An Foras Teanga, Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge na freagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích.

 

Údarás na Gaeltachta

Táimid buíoch chomh maith d’Údarás na Gaeltachta as urraíocht a chur ar fáil don Bhliain, ach go háirithe don chlár oibre a bheidh ag dul ar aghaidh sna Gaeltachtaí. Tá an tÚdarás freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta.

 

PÁIRTNÉIRÍ EILE

Beidh páirtnéirí eile ag teacht ar bord le cabhrú linn Bliain na Gaeilge a chur chun cinn sa phobal. Beidh eolas ar na páirtnéirí eile foilsithe de réir a chéile