Acmhainní & Ábhair Tacaíochta

Tá ábhair tacaíochta ar fáil don phobal. Ní gá ach ríomhphost a chur chuig eolas@gaeilge2013.ie.

 

Póstaeir:

 

4_A3_Postaer_Garfield_RP 2_A3_Postaer_2Mhilliuin_RP 3_A3_Postaer_3as10_RP 1_A3_Postaer_Spas_RP

 

Bileog Eolais:

 

5_A5_Eitleor_Ginearalta_CLO-1 5_A5_Eitleor_Ginearalta_CLO-2

 

SMAOINTE IMEACHTAÍ

Imeachtaí Tráthnóna Evening Events
Céilí Céilí
Ceolchoirm Concert
Dráma Stage Play
Geamaireacht Pantomime
Seó Tallainne Talent Show
Oíche seanchais / scéalaíochta Evening of storytelling / lore
Seisiún Ceoil Traidisiúnta Traditional Music Session
Blaiseadh Fíona / Bia Wine / Food Tasting
Léacht/Aoichainteoir Lecture/Guest Speaker
Comhrá Gaeilge Irish language conversation exchange
Oíche Filíochta Poetry night
Comórtas Haiku Haiku Competition
Cáirióice as Gaeilge Karaoke in Irish
Dioscó Gaelach Celtic Disco
Seoladh Leabhair / Albaim Book / Album Launch
Taispeántas Scannán Film Screening
An Ghaeilge Factor The Gaelic Factor
Comórtas Talainne(ceol, damhsa, dán, dráma, greann, hiopnóiseachas, draíocht!) Talent Competition(music, dance, song, poem, drama, comedy, hypnotism, magic!)

 

Taispeántais Exhibitions
Grianghrafadóireacht Photography
Ealaín Art Design
Ábhar Ceardaíochta Arts and Crafts
Cultúr / Oidhreacht Culture / Heritage
Scannáin Ghaeilge Irish language film screening
Seó Faisin Fashion Show
Imeachtaí Lae                                                         Daytime Events
Maidin Tae / Caife Tea / Coffee Morning
Turas Dúlra / Stairiúil Nature / Historical Tour
Picnic Ghaelach Picnic
Aonach Leabhar Book Fair
Lá Spóirt Sports Day
Turas chuig leabharlann áitiúil Visit to local library
Turas chuig iarsmalann áitiúil Visit to local museum
Léamh gearrscéalta do ghasúir Children’s storytelling
Cuairt chuig Dánlann Visit to Art Gallery
Seó Puipéid Puppet Show
Smidiú Aghaidhe & Balúin Face and balloon painting
Cóisir do Pháistí Children’s party
Mórshiúl Sráide Street Show
Turas Rothaíochta Bicycle Trip
Rang do ghrúpa idirnáisiúnta Irish class for international group
Díolachán Cácaí      / Bácáil Cake / Bake Sale

 

 

Ceardlanna              Workshops
Potaireacht Pottery
Cócaireacht Cookery
Amhránaíocht Singing
Ceol Music
Damhsa Damhsa
Scríbhneoireacht / Filíocht Writing / Poetry
Cniotáil / Fuáil Knitting / Sewing
Cóiriú Bláthanna Flower Arranging
Ióga Yoga
Scileanna Sorcais Circus Skills
Surfáil Surfing

 

 

Comórtais Competitions
Amhránaíocht Singing
Ceol Music
Damhsa Dance
Ealaín Art
Filíocht Poetry
Scéalaíocht Storytelling
Tráth na gCeist Table Quiz
Bréagchomórtas Teilifíse Scit TV Show
Coinne Chéad Aithne Blind Date
Babhláil Bowling
Peil / Iománaíocht Gaelic Football / Hurling
Snámh & Spórt eile Swimming and other sports
Tóraíocht Taisce Treasure Hunt
Culaith Bhréige Fancy Dress
Biongó Bingo
Díospóireacht Debate
Taispeántas na bhFuinneog Window Display
Gúrú Gramadaí na Gaeilge Irish Grammatical Champion
Bácáil Baking
Imirt Cártaí Card-playing
Púl / Snúcar Pool / Snooker
Geandáil Ghasta Speed dating
Cad é an pictiúr? Pictionary
Dúrún Dúnmharaithe Murder Mystery
Milliúnaí? Who wants to be a millionaire?
Clasaic Gailf Golf Classic

 

Eile Other
Clár raidió ar an stáisiún áitiúil Radio programme on local station
Bronnadh na bhFáinní Presentation of Fáinne
Téama i siúlóid Lá Fhéile Pádraig Theme in St. Patrick’s Day Parade