I scoileanna & Ógchlubanna

15EA2013_BnaG_Eolas_Scoileanna_Moltai

Tá sé i gceist ag Bliain na Gaeilge go leor ábhar agus smaointe a chur ar fáil do scoileanna agus ógchlubanna chun páirt a ghlacadh sa Bhliain agus deiseanna úsáide Gaeilge a thabhairt do dhaltaí, ceannairí, múinteoirí, tuismitheoirí agus rannpháirtithe eile.

Tá súil againn go reáchtálfaidh go leor scoileanna agus ógchlubanna imeachtaí & go nglacfaidh sibh páirt sna comórtais náisiúnta a bheidh ar siúl i rith na bliana.

 

15EA2013_BnaG_Eolas_Scoileanna_Comortais    Níos mó eolais anseo…

 

    Ag eagrú imeachtaí

  1. Bain leas as an rannóg Acmhainní do smaointe imeachtaí & acmhainní tacaíochta
  2. Cuir clár Bhliain na Gaeilge le chéile don scoil
  3. Glac páirt sna comórtais náisiúnta a bheidh fógartha ar www.gaeilge2013.ie
  4. Bí ag faire amach don eolas faoi Bhliain na Gaeilge i Lámhleabhar Sheachtain na Gaeilge (gheobhaidh do scoil cóip i mí Eanáir) agus bain leas as an lámhleabhar chun imeachtaí a eagrú, páirt a ghlacadh sna comórtais agus ábhair tacaíochta breise a ordú don scoil.

 

 

Dáta don Dialann

Ceiliúradh Cainte, Dé Céadaoin 18 Aibreán 2013!

 

Go n-éirí go geal le bhur n-imeachtaí Gaeilge!

15EA2013_BnaG_Eolas_Scoileanna_Comortais