Sa phobal

Is cuid an-tábhachtach de Bhliain na Gaeilge imeachtaí sa phobal a bheith ar siúl i ngach cearn den tír agus den domhan, chun ceiliúradh a dhéanamh agus deiseanna úsáide Gaeilge a thabhairt do mhuintir na bpobal sin ar fad.

Tá súil againn go reáchtálfaidh go leor grúpaí áitiúla imeachtaí dá gcuid pobal féin!

 

Ag eagrú imeachtaí

  1. Déan na bunshocruithe – ionad, dáta, am, aíonna, trealamh srl
  2. Cláraigh d’imeacht(aí) ar fhéilire Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie
  3. Déan íoslódáil ar phóstaer Bhliain na Gaeilge le poiblíocht áitiúil a dhéanamh
  4. Cuir eolas ar bhur suíomh gréasáin féin nó ar na meáin shóisialta, go háirithe Facebook & Twitter
  5. Scaip preasráiteas chun aird na meán áitiúil a tharraingt air
  6. Bailigh sonraí teagmhála an lucht freastail chun eolas a scaipeadh orthu faoi imeachtaí Gaeilge eile a bheidh ar siúl agaibh (faigh cead uathu) & chun aiseolas a lorg uathu faoin imeacht(aí)

Acmhainní

Bain leas as an rannóg Acmhainní do smaointe imeachtaí agus acmhainní tacaíochta

 

Go n-éirí go geal le bhur n-imeachtaí Gaeilge sa phobal!